İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonunda ‘KİM’ uygulaması tartışması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, fotoğrafı çekilen kişilerin kimlik bilgilerinin tespitini yapan ‘KİM’ uygulamasını cep telefonunda kullandığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bakan olarak hangi kanuna dayanarak vatandaşların kişisel verisini cep telefonunuzda taşıyorsunuz” diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonunda ‘KİM’ uygulamasını kullanmasını TBMM gündemine taşıdı. Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Yeneroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İçişleri Bakanı olarak konuk olduğunuz yayınlarda, kişisel telefonunuza “KİM” adlı bir uygulama yüklediğiniz, bu uygulamayla görüntüsü alınan kişilerin iki saniyeden daha kısa sürede fotoğraflarının da aralarında olduğu kimlik bilgilerinin tespit edildiğini kamuoyuyla paylaştınız. Üstelik, bu uygulamayı ‘Dünyada benzeri olmayan’ ve ‘WhatsApp’tan daha kıymetli bir şeydir’ şeklinde niteleyerek uygulamanın sosyal medyadaki tüm süzmeleri yaptığını ve uygulamanın ‘bu daha yüzde biri’ ve “tüm emniyet teşkilatında…” olduğunu özellikle vurgulayarak uygulamanın tüm personel tarafından kullanıldığını belirttiniz.

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TEMEL BİR HAKTIR”

Bilindiği üzere, kişisel verilerin korunması temel bir haktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veriler ancak ilgilinin açık rızası olması ve kanunlarda öngörülmesi halinde işlenebilecek olup biyometrik veriler de ‘özel nitelikli kişisel veri’ olarak kabul edilmektedir. Oysa söz konusu uygulama kapsamında, kişilerin yüz taraması yapılmak suretiyle kişisel verilere erişebilmesi mümkün olduğu görülmektedir. Dolayısıyla uygulama ile kişilere ait biyometrik verilerin işlendiği anlaşılmaktadır.

“ANAYASA’NIN HÜKÜMLERİ KAMU KURUMLARINA BU BİLGİLERE İLİŞKİN OLARAK ÖLÇÜLÜLÜK KRİTERİNE UYULMASINI ZORUNLU KILMAKTADIR”

Öte yandan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi konusunda bazı faaliyetler istisna kapsamında tutularak kanun kapsamı dışında tutulmuşsa da her halükarda Anayasa’nın özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkına ilişkin hükümleri kamu kurumlarına bu bilgilere ilişkin olarak ölçülülük kriterine uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yayınlarda, tarafınızca erişilen bilgilerin kapsamına ilişkin herhangi bir sınırdan bahsedilmemesi vatandaşların tüm kişisel verilerine keyfi şekilde erişildiği ve bu uygulamanın Anayasa’ya, kanunlara ve TCK’nın 135 ve 136. maddelerine aykırı olarak hazırlandığı ve kullanıldığı hususunda kamuoyunda ciddi endişeler bulunmaktadır.

“BAKAN OLARAK HANGİ KANUNA DAYANARAK VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİSİNİ CEP TELEFONUNUZDA TAŞIYORSUNUZ?”

Yeneroğlu, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“‘KİM’ adlı uygulama ne zaman ve hangi faaliyetlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır? ‘KİM’ adlı uygulama ile kimlerin, hangi kişisel verilerine ulaşılmaktadır? 85 milyonun tüm kişisel verilerine bu uygulama ile ulaşılabilmekte midir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sıkı bir şekilde korunması öngörülen özel nitelikli kişisel verilere (kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, ceza mahkümiyeti, biyometrik verileri gibi hassas bilgilere) bu uygulama ile ulaşılabilmekte midir? Biyometrik verileri de içeren kişisel veriler hangi yasal dayanağa istinaden ve hangi amaçlarla işlenmektedir? Bakan olarak hangi kanuna dayanarak vatandaşların kişisel verisini cep telefonunuzda taşıyorsunuz?”

“GÜVENLİK RİSKLERİNE KARŞI HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMIŞ MIDIR”

‘KİM’ adlı uygulama kimlerin erişimine ve kullanımına açıktır? Vatandaşların kimlik tespitinin saniyeler içinde yapılmasına elverişli bu uygulamanın keyfi amaçlarla kullanılmamasına yönelik bir güvence sağlanmış mıdır? Türkiye’deki vatandaşlara ait biyometrik verileri de içeren kişisel verilerin, ABD merkezli Apple şirketi tarafından üretilen iPhone model telefonlara indiriliyor ve yine bu telefonlarda kullanılıyor olması karşısında, vatandaşlarımızın kişisel verilerine ilişkin olarak ortaya çıkan güvenlik risklerine karşı herhangi bir önlem alınmış mıdır?”

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA GÖRE, KİŞİSEL VERİLER ANCAKK İLGİLİNİN AÇIK RIZASI İLE İŞLENEBİLİR”

Yeneroğlu, soru önergesinde konunun hukuki boyutunu açıklayan şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel verilerin korunması temel bir haktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veriler ancak ilgilinin açık rızası olması ve kanunlarda öngörülmesi halinde işlenebilecek olup biyometrik veriler de ‘özel nitelikli kişisel veri’ olarak kabul edilmektedir. Oysa söz konusu uygulama kapsamında, kişilerin yüz taraması yapılmak suretiyle kişisel verilere erişebilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Dolayısıyla uygulama ile kişilere ait biyometrik verilerin işlendiği anlaşılmaktadır.

“TCK 135 VE 136’YA AYKIRILIK HUSUSUNDA CİDDİ ENDİŞELER VAR”

Öte yandan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi konusunda bazı faaliyetler istisna kapsamında tutularak kanun kapsamı dışında tutulmuşsa da her halükarda Anayasa’nın özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkına ilişkin hükümleri kamu kurumlarına bu bilgiler ilişkin olarak ölçülülük kriterine uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yayınlarda, İçişleri Bakanı tarafından erişilen bilgilerin kapsamına ilişkin herhangi bir sınırdan bahsedilmemesi vatandaşların tüm kişisel verilerine keyfi şekilde erişildiği ve bu uygulamanın Anayasa’ya, kanunlara ve TCK’nın 135 ve 136. maddelerine aykırı olarak hazırlandığı ve kullanıldığı hususunda kamuoyunda ciddi endişeler bulunmaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir