Berat Kandiliniz kutlu olsun

Beraat kandili ALLAH’ın rahmeti ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul görür. Yürekler nurla dolar taşar.

Berat Kandili iman ve ibadetlerimiz açısından dünyevi duygularımız için önemli bir hadisedir. Borçtan kurtulma, temizlenme, arınma anlamlarına gelen Berat kandilinde gecesinde edilecek duaların kabul olacağına inanılır.

Berat Kandili”nde gelenek haline gelen kandil mesajları, gönlümüzden geçen duaları ve dilekleri sevdiklerimize yollamamız için önemli bir aracıdır.

BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ ANLAM VE ÖNEMİ

Kandiller ve kutsal geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi geliştirmemiz, geçmişimizi tartmamız, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi yinelemek için büyük bir fırsattır.

Bu gece vesilesiyle, içimizdeki manevi duyguları dinleyerek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyaz etmeliyiz.

Yüce Allah, bu gecede kudretli rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açık tutarak, bizleri sonsuz nimetlerine davet etmektedir. Berat kandilinin sunduğu manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı vermektedir.

BERAT GECESİ”NDE NE OLMUŞTUR?

Berat Kandili, Kur”an-ı Kerim”in Levh-i Mahfûz”dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzâl” denir. Kadir Gecesi”nde ise Peygamber”e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denir.

Hazreti Muhammed”in, Berat Gecesi hakkında şöyle buyurduğu ifade edilir: “Şaban ayının 15”inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ”Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.”

Bu gecede Allâh”ın affı ve bağışlamasının çok olacağından, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Berat Gecesi İslam dünyası için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle vurgulamıştır;

Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ”ya arz olunur.

Peygamberimiz, “Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.” Diye buyurmuştur.

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

BERAT KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

1- Gece bir saat ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti uygun olan, gece daha az uyumalı.

2- Mümkünse dini büyüklerimizin kabirlerini uğrayıp feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için bol dua etmeli.

3- Kendimiz ve bütün müslümanlar için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra bol dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok kez tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara güzel davranmalı.

5- Kur”an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü”yü çok okumalı.

6- En önemlisi de ilim irfan öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.

7- Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, imkanı varsa toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

8 Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.

Peygamber s.a.v.”den gelen bir rivayette ise “Allah Taala (c.c), Şa”ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar.” İbn Mace, İkâmetü”s-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390.

Başka bir hadiste ise “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan 15. gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir. ” Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru”l-Kütübi”l-İlmiyye, Beyrut 1990).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir